Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /var/www/skcu.dk/public_html/wp-content/plugins/woocommerce-product-addons/classes/class-product-addon-cart.php on line 314
LEJEBETINGELSER | Silkeborg Kajak og SUP Center

Lejebetingelser for kajakker

 • Kajak-udlejning er på time/dagsbasis og betales forud via faktura, kontant eller kreditkort.
 • Ved timeleje skal der betales 50 kr. pr. påbegyndt halve time, ud over det forudbetalte.
 • Lejer medbringer på startdagen kopi af lejekontrakten samt gyldig billedlegitimation.
 • Kajakkerne udleveres og afleveres på Åhave Allé 7, 8600 Silkeborg senest til vores lukketid eller på det aftalte slutsted til den aftalte tid.
 • Er i nødsaget til, at ændrer slutsted og sluttidspunkt, så kontakt os hurtigst muligt.
 • Lejer bedes under booking oplyse antal og størrelse på redningsveste, de har brug for. Det er lovpligtigt at medtage redningsveste, og vi anbefaler, at I altid bruger redningsveste.
 • Til flerdagsture kan der lejes cockpitovertræk til 100 kr. for hele lejeperioden, samt 200 kr. i depositum, som returneres når det afleveres i samme stand.
 • Lejer er ansvarlig for evt. skader, som forvoldes på alt udlejet udstyr samt evt. bortkomst af dette indtil lejemålets ophør – brug derfor af sikkerhedsmæssige grunde ikke redningsvestene som sidde/ligge underlag.
 • For eventuelle skader på dig selv eller dine ejendele under turen ydes der ingen erstatning.
 • For eventuelle skader på tredjemands ejendom hæfter lejeren med sin egen ansvarsforsikring.
 • Lejeren er indforstået med de gældende sejladsregler og er bekendt med de vilkår for sejlads på Gudenåen, som er opstillet af myndighederne www.gudenaakomiteen.dk.
 • SUP / kun efter aftale ved booking: 
  Ved leje af SUP som ønskes medbragt på båd eller i bil, betales der et depositum på kr. 500,- pr. SUP.

  Mistet pagaj / åre erstattes med kr. 799,-

Særlige sikkerhedsråd:

 • Hold til højre for modgående sejlads
 • Stå IKKE op i kajakken.
 • Pas på søerne i dårligt vejr – vent eller sejl i søens læside rundt, hvis muligt.
 • Brug altid redningsvest eller svømmevest.
 • Hold afstand mellem kajakkerne og til andre fartøjer, specielt til rutebådene.
 • Hold afstand til fiskeredskaber.
 • Sammenbinding af kajakker er ikke tilladt.
 • Læg fra land, når den ansvarlige udlejer/naturvejleder eller gruppeleder forinden afsejling har givet kvalificeret instruktion om padleteknik og naturbeskyttelse, herunder om at undgå påsejling af gydebanker (områder med lav vandstand).
 • Undgå at medtage hunde – hvis de medtages, skal de være i snor.

Det er IKKE tilladt at:

 • sejle i siv- og rørbevoksede vandområder og de steder, hvor skiltning eller opslag viser ejladsforbud.
 • udvise støjende adfærd.
 • Fiske uden de fiskeriberettigedes særlige tilladelser. Fisketegn og fiskekort kan købes på
  http://www.silkeborg-fiskeriforening.dk/fiskekort.html eller hos de lokale fiskeriforeninger.
 • Henkaste affald af enhver art i naturen. Vær med til at holde Danmark ren – tag dit affald med hjem.

Det er KUN tilladt at:

 • Gå i land på de afmærkede raste- og overnatningspladser samt landgangssteder.
 • Gå i land ved motorbådsklubbernes broer, da vi har tegnet et sådant medlemskab, men slæb kajakkerne på land/lavt vand for at gøre plads til andre under opholdet.
 • Gå i land på private arealer, hvis ejerens tilladelse foreligger, eller hvor naturbeskyttelseslovens almindelige adgangsbestemmelser er gældende. Herefter kan man normalt færdes til fods på skovveje fra solopgang til solnedgang. På samme måde er det normalt tilladt at færdes på udyrkede, uhegnede arealer.
 • Overnatte på de afmærkede overnatningssteder.
 • Overnatte på private arealer, hvis ejerens tilladelse foreligger.
 • Tænde bål på godkendte bålpladser på raste- og overnatningssteder.
 • Tænde bål på private arealer, hvis ejerens tilladelse foreligger.
 • Særlige opslag om forbud mod bål og brug af åben ild skal altid respekteres.

Lejebetingelser for motorjoller

 • Jolleudlejning er på time/dagsbasis og betales forud via faktura, kreditkort eller kontant.
 • Motorjoller udlejes kun til personer over 18 år
 • Ved timeudlejning skal der betales 100 DKK. pr. påbegyndt ekstra halve time.
 • Lejere kan blive afvist, hvis der medbringes større mængder alkohol, ghettoblastere, hunde uden snor, eller hvis de i øvrigt ud fra deres opførsel skønnes at kunne genere andre sejlende og/eller bredejere.
 • Joller udleves i åbningstiden og skal afleveres senest til vores lukketid, hvis ikke andet er aftalt.
 • Lejere medbringer gyldig billedlegitimation.
 • Lejer udfylder medbringer gyldig lejekontrakt eller udfylder en ved ankomst.
 • Lejere oplyser antal og størrelse på de redningsveste, de har brug for. Det er lovpligtigt at medtage redningsveste, og vi anbefaler, at I altid bruger redningsveste.
 • Lejere er ansvarlige for evt. skader, som forvoldes på alt lejet udstyr samt evt. bortkomst af dette indtil lejemålets ophør. Husk derfor at tjekke, at jolle med motor inkl. skrue er i orden, når du modtager den.
 • For eventuelle skader på dig selv eller dine ejendele under turen ydes der ingen erstatning.
 • For eventuelle skader på tredjemands ejendom hæfter lejeren med sin egen ansvarsforsikring.
 • Undgå at medtage hunde – hvis de medtages, skal de være i snor.
 • Lejeren er indforstået med de gældende sejladsregler, og er bekendt med de vilkår for sejlads på Gudenåen, som er opstillet af myndighederne www.gudenaakomiteen.dk

Gode sikkerhedsråd når du sejler i en motorjolle

 • Hold til højre for modgående sejlads
 • Stå IKKE op i jollen.
 • Sejl efter forholdene og ikke hurtigere end du har styr på det.
 • Pas på søerne i dårligt vejr – vent eller sejl i søens læside.
 • Brug altid redningsvest.
 • Hold afstand mellem til andre fartøjer, specielt til rutebådene og hold afstand til fiskeredskaber.
 • Hunde bør ikke medtages – hvis de medtages, skal de være i snor.

Det er IKKE tilladt at:

 • Sejle i siv og rørbevoksede vandområder og de steder, hvor skiltning eller opslag viser sejladsforbud.
 • Udvise støjende adfærd.
 • At fiske uden de fiskeriberettigedes særlige tilladelser.
 • Henkaste affald af enhver art i naturen. Vær med til at holde Danmark ren – tag dit affald med hjem.

Det er KUN tilladt at:

 • Gå i land på de afmærkede raste- og overnatningspladser samt landgangssteder.
 • Gå i land ved motorbådsklubbernes broer, da vi har tegnet et sådant medlemskab, men slæb kajakkerne på land/lavt vand for at gøre plads til andre under opholdet.
 • Gå i land på private arealer, hvis ejerens tilladelse foreligger, eller hvor naturbeskyttelseslovens almindelige adgangsbestemmelser er gældende. Herefter kan man normalt færdes til fods på skovveje fra solopgang til solnedgang. På samme måde er det normalt tilladt at færdes på udyrkede, uhegnede arealer.
 • Overnatte på de afmærkede overnatningssteder.
 • Overnatte på private arealer, hvis ejerens tilladelse foreligger.
 • Tænde bål på godkendte bålpladser på raste- og overnatningssteder.
 • Tænde bål på private arealer, hvis ejerens tilladelse foreligger.
 • Særlige opslag om forbud mod bål og brug af åben ild skal altid respekteres.
0

Din varekurv